Strona główna OśrodkaSTATUT SOSW W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH


REGULAMIN ORGANIZACYJNY


STRUKTURA ORGANIZACYJNA


dyrektor- DELFINA GRZĘDA

wicedyrektor- ELŻBIETA CISZEK

sekretarz- KRYSTYNA SOLIŃSKA

główny księgowy- BOŻENA TUPACZYŃSKA

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy jest placówką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki.

Strona główna BIP
Prawo
Ewidencje, rejestry, archiwa
Majątek
Programy edukacyjne
Rekrutacja
Praca
Przetargi