Strona główna Ośrodka
REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKÓŁ OŚRODKAWymagane dokumenty:


1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

2. Podanie o przyjęcie do szkoły

3. Świadectwo ukończenia szkoły + zaświadczenie OKE
(dotyczy uczniów gimnazjum i ZSZ)

4. Dwa zdjęcia

5. Podanie o przyjęcie do internatu (dla zainteresowanych)


Dokumenty składać należy w sekreteriacie OśrodkaUCZNIOWIE PRZYJMOWANI SĄ DO SZKÓŁ OŚRODKA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

Strona główna BIP
Prawo
Ewidencje, rejestry, archiwa
Majątek
Programy edukacyjne
Rekrutacja
Praca
Przetargi