Strona główna Nasz Ośrodek Historia Patron Kadra Galeria Wydarzenia Archiwum Przepisy Linki Kontakt

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W OŚRODKU

   
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

SOSW uczestniczy w projekcie współfinanowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku realizowany jest w naszym Ośrodku od września 2011r. W ramach projektu prowadzone są różnorodne zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym.

Uczestnicy projektu- uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej biorą udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe z zakresu ekologii, informatyki, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego oraz w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów zawodowych dla uczących się na kierunkach kucharz małej gastronomii, murarz oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci są pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz uczestniczą w cyklu zajęć z doradztwa zawodowego. Zajęcia te pozwalają na zdobycie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy oraz wyposażają uczniów w umiejętności interpersonalne.

Od początku realizacji projektu uczniowie nasi uczestniczyli w wycieczkach zawodoznawczych do Karpacza, Szklarskiej Poręby, Wrocławia, Krakowa, gdzie poznali zasady funkcjonowania tzw. małej gastronomii, sposoby prowadzenia pensjonatów dla gości w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach, poznali ofertę urządzeń dla gastronomi oraz wyposażenia hoteli, zapoznali się z nowoczesnymi technologiami w zakresie serwisu i obsługi pojazdów samochodowych oraz nowe technologie stosowane w branży budowlanej.

W ramach projektu uczniowie wzięli ponadto udział w Targach Pracy, gdzie mogli zaprezentować swoje wyroby kulinarne, przygotowane podczas zajęć realizowanych w ramach projektu.

Przystąpienie naszej szkoły do projektu pozwoliło także zakwalifikować uczniów do kursów kwalifikacyjnych. Obecnie uczniowie nasi uzyskali uprawnienia do obsługa wózka jezdniowego- są to dodatkowe kwalifikacje zawodowe, które ułatwią im znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.

Udział w projekcie to także wymierne korzyści dla naszego ośrodka- otrzymaliśmy atrakcyjne pomoce dydaktyczne do kształcenia zawodowego, takie jak naleśnikarka, kuchenka mikrofalowa, toster, czajnik, przenośny ekran, telewizor.

Udział w programach finansowanych przez Unię Europejską pozwala poszerzyć wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych ale przede wszystkim umożliwia zdobyć dodatkowe, różnorodne umiejętności praktyczne. Dzięki takim programom absolwent kończący naszą szkołę będzie posiadał- oprócz wyuczonego zawodu- dodatkowe umiejętności potwierdzone dyplomem lub świadectwem a także umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i właściwych, zgodnych ze społecznymi oczekiwaniami, zachowań i relacji społecznych.   
Indywidualne programy nauczania wsparciem dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ząbkowicach Śl.

 
W Szkole Podstawowej realizowany jest projekt nr POKL.09.01.02-02-268/10 pn.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1

"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty"
Poddziałanie 9.1.2

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

W ramach realizacji projektu prowadzone są:


ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU


 
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY

 
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej.