Strona główna Nasz Ośrodek Historia Patron Kadra Dla rodziców Projekty Galeria Wydarzenia Archiwum Przepisy Linki Kontakt

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

   
DOSTAWA OPAŁU DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W ROKU 2013

   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

   FORMULARZ OFERTOWY

   FORMULARZ: UMOWA DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO SORTYMENTU GROSZEK- EKO

   OŚWIADCZENIE

   OŚWIADCZENIE 2


   
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Nr. sprawy SOSW/D- 221-1/12

Dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007r. nr223 poz. 1655 z póżn. zm.)
zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

I. Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Proletariatczyków 9, 57- 200 Ząbkowice Śląskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 471316–2012 z dnia 26.11.2012 r.

III. Rodzaj zamówienia: dostawa opału do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w roku 2013. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1) Najkorzystniejsza oferta: oferta nr 5 P.W. ATEX Sp. z o.o., 44-145 Pilchowice, ul. GIiwicka 3

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą w oparciu o kryterium najniższej ceny zawarte w SIWZ uzyskała 100 pkt.

2) Pozostali wykonawcy:

- oferta nr 1: oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Transportowo– Handlowe „Image” Sebastian Girgiel, 43- 186 Orzesze- Gardawice, ul. Dojazdowa 53 uzyskała 95 pkt.
- oferta nr 3: Składnica Artykułów Masowych "Węglopasz" spółka jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał 86- 031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38 uzyskała 98 pkt.
- oferta nr 4: RASTAR SP Z O.O., 40- 048 Katowice, ul. Kościuszki 30 uzyskała 91 pkt.
- oferta nr 6: Getinger Andrzej Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe RENIX, 48- 300 Nysa, ul. Kukułcza 11 uzyskała 97 pkt.

V. Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę: nr 2, Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe STANBARTEX, Stanisław Pałac, ul. Mickiewicza 20/84, 41- 400 Mysłowice. Na podstawie Art.89. pkt. 2 PZP, brak odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów.

VI. Termin zawarcia umowy zgodny z Art.94 pkt.2.